NGHIỆM THU PCCC DỰ ÁN 2.4 Ha

NGHIỆM THU PCCC CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG CN Vừa qua 25/11 Hùng Hải Holding đã hoàn thành nghiệm thu hạng mục PCCC cho ông trình Nhà Xưởng Công Nghiệp 2.4 Ha tại KCN Quế Võ 3.Như vậy hiện tại công trình đã hoàn toàn đủ điều kiện để đưa vào sử dụng cho các đối…