HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Dịch vụ hỗ trợ trước khi xin cấp phép đầu tư

 • Bước 1: Hùng Hải Holding sẽ hỗ trợ nhà đầu tư cung cấp các biểu mẫu đăng ký cấp phép đầu tư
 • Bước 2: Nhà đầu tư sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến dự án đầu tư cho chúng tôi để điền các thông tin trong biểu mẫu
 • Bước 3: Nhà đầu tư sẽ ký các biểu mẫu và gửi lại cho Hùng Hải Holding
 • Bước 4: Hùng Hải Holding sẽ nộp các hồ sơ lên Ban quản lý KCX và CN Bắc Ninh hoặc Ban quản lý KCX và CN TP. Hà Nội
 • Bước 5: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Hùng Hải Holding sẽ tiến hành bàn giao cho nhà đầu tư

Dịch vụ hỗ trợ sau khi xin cấp phép đầu tư

 • Bước 1: Hùng Hải Holding chuẩn bị các biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 2: Nhà đầu tư sẽ điền vào các biểu mẫu hoặc cung cấp thông tin để Hùng Hải Holding hỗ trợ điền các biểu mẫu này
 • Bước 3: Sau khi điền xong các biểu mẫu, đại diện pháp luật của doanh nghiệp mới sẽ ký tên lên các biểu mẫu và gửi kèm các hồ sơ được Hùng Hải Holding yêu cầu
 • Bước 4: Hùng Hải Hoding sẽ nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Bước 5: Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hùng Hải Holding sẽ tiến hành khắc dấu và công bố mẫu dấu cho doanh nghiệp.
 • Bước 6: Sau khi đã công bố mẫu dấu, Hùng Hải Holding sẽ tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu cho nhà đầu tư
 • Bước 7: Nhà đầu tư tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng và đăng ký khai thuế điện tử cho cơ quan thuế